Actividades

Adestramento cognitivo:

N

Adestrar aos pacientes na reutilización das habilidades instauradas, tanto mentais como sociais xa olvidadas.

N

Adestramento en AVD (Actividades de vida diaria), co fin de mellorar as súas capacidades, volvendo a confiar en sí mesmo e aumentar a súa atoestima.

N

Manter, durante o maior tempo posible, as habilidades conservadas e retrasar a súa perda definitiva.

N

Adestramento na utilización de recursos externos.

Rehabilitación funcional:

N

Aumentar a independencia nas súas AVD, para mellorar a súa autoestima e autoeficacia.

N

Mellorara propiocepción correcta para educación da marcha.

N

Traballar o equilibrio e a coordinación, evitando ao máximo o risco de caísa.

N

Previr as complicacións post-inmovilización: desacondicionamento cardiovascular, alteracións respiratorias, perda da forza muscular, osteoporose, estreñemento, incontinencia urinaria, úlceras por presión, derivación sensorial, etc.

N

Incrementar a amplitude articular, mellorando a flexibilidade nos seus movementos.

N

Reducir ao máximo a perda de masa muscular.

N

Disminuír o risco cardiovascular, reducindo a presión arterial.

N

Aumentar a capcidade respiratoria.

N

Desenvolver o sentimento de autoeficacia, incidindo na adquisición dunha conduta e hábitos saudables.

Estos obxectivos quedan englobados dentro de súas grandes áreas específicas para o traballo con persoas maiores:

 1.  Área de saúde física coordinada pola fisioterapeuta.
   • Adestramento de AVD (actividades de vida diaria: asearse, vestirse, …).
   • Xeronto-ximnasia, psicomotricidade e fisioterapia.

2.  Área de animación socio-cultural dirixida pola nosa animadora socio-cultural.

   • Talleres ocupacionais e lúdicos.
   • Obradoiros de musicaterapia, ocio, origami e reciclaxe.
Ir al contenido